Hukuk Müşsavirliği ve DanışmanlıkOfisimiz, Hukuk Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri alanlarında; müvekkil şirket ve şahısların ileride herhangi bir sorunla karşılaşılmasını önlemek amacıyla hukuken alınması gereken tüm tedbirlerin ve yapılması icap eden her türlü işlemlerin uzman avukatlarca önceden yapılmasını sağlamakta ve müvekkillere bu bağlamda en profesyonel hukuki desteği vermektedir. Bu çerçevede;

  • Hukuki soru ve sorunlara ilişkin olarak müvekkile yazılı veya sözlü görüş ve çözüm önerilerinde bulunmak,
  • Her türlü sözleşmenin hukuken içerdiği risklere göre incelemesi ve gerekmesi durumunda yeniden yazımı,
  • Şirketin iş sözleşmelerinin, şirket içi işleyişi, sektörel gereksinimleri, iş koşulları ve çalışma saatleri de göz önüne alınarak iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği kanununun güncel kaideleri ışığında özellik arz eden durumlara göre her bir bölüm ve pozisyon için yeniden hazırlanması veya revizesi,
  • Müvekkilin mal veya hizmet satıcısı konumunda olduğu alanlarda, müşterileriyle imzalayacağı sözleşmelerin, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve diğer ilgili mevzuat ışığında incelenerek müvekkil şirket açısından en lehe olacak şekilde yeniden hazırlanması veya revizesi ile bunların standardize edilmesi,
  • Müvekkil şirkete bağlı işyerinde karşılaşılabilecek anlık veya süreklilik arz eden işçi işveren problemlerinde yapılması gereken acil ve süreli işlemler konusunda, işverenin uygulamalarına rehberlik edilmesi, oluşabilecek olumsuz gelişmelere karşı hızlıca aksiyon alınması ve olası herhangi bir hak kaybının engellenmesi (işi aksatma, devamsızlık, kavga, hırsızlık, iş kazası, yaralanma, ölüm vs tüm haller),
  • Müvekkil şirketin her türlü ticari faaliyetleri esnasında karşılaşacağı anlık veya devamlılık arz eden hukuki riskler konusunda uyarılması ve talep halinde süreçlerin bizzat takibi,
  • Müvekkil şirketçe 3.kişilere gönderilecek ihtarnamelerin hazırlanması veya müvekkil şirkete gönderilen ihtarnamelere cevap verilerek diğer hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi,
  • Müvekkil şirkete ait tüm dosya iş ve işlemlerin raporlanarak düzenli olarak müvekkile gönderilmesi,
  • İhtiyaç ve talep halinde bir araya gelinerek genel dosya değerlendirmesinin yapılması ve süreçlerin hukuken istişaresi gibi konularda hukuk müşavirliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.