İcra ve İflas HukukuOfisimiz, İcra ve İflas Hukuku alanında; alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde gerçekleşen/gerçekleştirilecek borcun sona erdirilmesine yönelik icra ve iflas takipleri, uzlaşma, iflas ve iflas erteleme işlemleri, mahkeme kararlarının infazı, teminat işlemleri, alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, iflas erteleme, bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.