Miras HukukuOfisimiz, Miras Hukuku alanında; mirasın aileleri bölmesini önlemek ve kişilerin miras haklarını korumak üzerine yoğunlaşmış olup, bunu yaparken de hukukun üstünlüğünü temel almaktadır. Özellikle Av. Eda Berat Deniz "Miras Haktır" felsefesinden hareket ederek miras hukuku alanında yoğun ve özverili bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek; müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi, aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri, medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, işlem harçları, tebliğ zorlukları, vefat etmiş murisler, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları, tasarrufların iptali davaları, kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu (tapusuz, kaçak, orman arazileri üzerinde bulunan varlıklar) gibi konular mirasın ülkemizde bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Biz de bu ve benzeri sorunların çözümüne yönelik olarak vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer konularda müvekkillere hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktayız.

Daha fazla bilgi edinebilmek için: www.mirashakki.com

İlgili Makaleler