Şirketler ve Sözleşmeler HukukuOfisimiz, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku alanında; yerli ve yabancı sermayeli şirket ve ortak girişim kuruluş işlemleri, işletme yapılanması, pazara giriş yapılandırmaları, kurumsal yönetim uygulamaları, her türlü yerel ve uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresini kapsayan geniş bir yelpazede şirketler hukuku ve ticari sözleşmeler alanında tecrübeye sahip olduğu gibi ticaret hukuku alanında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmetleri de sağlamaktadır. Bu kapsamda müvekkillerine ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, manchise, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.