Av. Eda Berat Deniz

Evlilik birliği içerisindeki şiddetten bahsettiğimizde genellikle aklımıza yalnızca fiziki şiddet gelmekte ise de şiddetin bunun dışında da pek çok görünümü bulunmaktadır. Duygusal şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet olarak örneklendirebileceğimiz bu diğer şiddet türleri de eşler arasında yaşanabilmektedir.

Bu haftaki konumuz olan cinsel taciz de cinsel şiddetin bir türüdür ve tüm diğer şiddet türleri gibi kişilik haklarına aykırı bir saldırı niteliğindedir.

Bireyin istemediği halde maruz kaldığı cinsel içerikli her türlü davranış cinsel taciz kapsamına girer. Bu davranış sözlü veya görsel veya fiziksel olabilir.

Cinsel taciz hem hukuki hem cezai sonuçları olan bir davranıştır.

Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi "Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur." düzenlemesini içermektedir.

Birbirlerini tanımayan veya duygusal bir birliktelik içerisinde olmayan kişiler söz konusu olduğunda cinsel tacizi belirlemekte güçlük çekmeyiz. Sokakta tanımadığımız birinin sarfettiği cinsel imalı bir sözün, iş arkadaşımız tarafından gönderilen cinsel içerikli bir mesajın tacize girdiğini kolaylıkla söyleyebiliriz.

Evli çiftler söz konusu olduğunda bu tespiti yapmak daha zor olsa da aslında temel dayanak aynıdır: İstenilmeyen bir davranışa maruz bırakılmak.

Özellikle de başkalarının yanında cinsellik içeren söz veya şakalara maruz bırakma, pornografik içerikli görselleri görmeye zorlama, cinsel ilişkiye zorlamak için psikolojik baskı yapma gibi hallerde eşler arasındaki cinsel tacizden bahsedebiliriz.

Cinsel şiddet Yargıtay uygulamalarında güven sarsıcı bir davranış olarak kabul edilmekte ve boşanma sebebi sayılmaktadır. Cinsel tacize maruz kalan eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Cinsel tacizin varlığı başta tanık, telefon veya internet mesajları, mektuplar, notlar olmak üzere her türlü delille ispatlanabilir.

Ancak cinsel taciz genellikle ev içerisinde ve eşler yalnızken gerçekleştirildiğinden çoğunlukla belirttiğim delillere başvurma olanağı olmamaktadır. Böyle bir durumda, cinsel tacizi boşanma sebebi yapan tarafın olayları tutarlı ve ayrıntılı şekilde anlatması, çelişkiye düşmemesi son derece önemlidir.

Av. Eda Berat Deniz