Özellikle kadına karşı şiddet olmak üzere ülkemizde şiddet her geçen gün artmaktadır.  Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla tedbirler alınır.

Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak hakim, şiddet olgusu içeren somut olayın özelliğine göre Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun göreceği benzer önleyici tedbirlere hükmedebilecektir. Burada verilecek önleyici tedbir kararının çeşidi ve niteliği tamamen hakimin takdirine bırakılmıştır.  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda sayılan önleyici tedbirler aşağıda yer almaktadır.

Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Şiddet uygulayanın korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına ilişkin önleyici tedbir en önemli tedbirlerden biri olup, özellikle fiziksel şiddetin konu olduğu olaylarda yaklaşmama önleyici tedbirine karar verilmesi uygun olacaktır. Şiddet uygulayanın, korunan kişilerin bulundukları konut ve işyerine yaklaşmaması tedbirini ihlal etmesi eylemi ayrıca konut veya işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmayacaktır.

Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise ve nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Şiddet sonucunda şiddet mağduru fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmektedir. Şiddet mağduru uğradığı zararı saklı tutmamalı ve ilgili birimlere başvurmalıdır. Örnek vermek gerekirse; eşi fiziksel şiddet uygulayan bir kadın, şiddete uğradığını saklı tutarak polis merkezine gitmez ve sağlık raporu almaz ise şiddete uğradığını ispatlayamayacaktır ve hakim tarafından herhangi bir önleyici tedbir kararı verilemeyecektir. Bu sebeplerle şiddet mağdurlarının fiziksel şiddete maruz kalmaları halinde öncelikle en yakın polis merkezine başvurmalı ve sonrasında sağlık raporu alarak bu konuda uzman bir avukat ile görüşmelidirler.

Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. İhlalin tekrar edilmesi halinde zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadar uzatılacaktır.

Tedbirlerin bir an önce alınması, şiddete uğrayan kişilerin korunması ve hızlı sonuç alınabilmesi adına konusunda uzman bir avukata başvurmanız gerekmektedir.

Av. Eda Berat Deniz