Miras sözleşmeleri kurulurken sözleşmenin iki tarafının birbirine uygun irade beyanları arandığından, sözleşmenin ortadan kaldırılmasında miras bırakanın tek taraflı irade beyanı yeterli değildir. Kural olarak miras sözleşmesinden tek taraflı irade beyanı ile dönülmesi mümkün değildir. Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması için ortadan kaldırma anlaşması yapılması gerekmektedir. Bu anlaşma ile miras sözleşmesinin tamamı ortadan kaldırılabileceği gibi bir kısmı da ortadan kaldırılabilir.

Medeni Kanuna göre miras sözleşmesi tarafların yazılı anlaşması iler her zaman ortadan kaldırılabilir. Kanun hükmü gereği miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması için tarafların sözlü olarak anlaşması yeterli değildir.

Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması için yapılan anlaşma yeni bir miras sözleşmesi değildir. Bu nedenle yapılacak anlaşmanın miras sözleşmesinde olduğu gibi resmi vasiyetname şeklinde yapılmasına gerek yoktur. Adi yazılı şekilde yapılan anlaşma ile de miras sözleşmesi ortadan kaldırılabilir.

Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olduğu için kural olarak vasiyetname ile miras sözleşmesinden dönülemez, miras sözleşmesi ortadan kaldırılamaz. Ancak burada kanun bir istisna öngörmüştür. Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi miras bırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunursa, miras bırakan miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir. Tek taraflı ortadan kaldırma kanunda vasiyetnameler için öngörülen şekillerden biriyle yapılır.

Miras sözleşmesi karşı taraf için de yükümlülükler öngörüyorsa yani iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğindeyse, miras sözleşmesi gereği sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf bu edimlerin yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması halinde borçlar hukuku kurallarına göre sözleşmeden dönebilir. Örneğin; eğer ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılmışsa, mirasçı bakım yükümlülüğünü yerine getirmezse miras bırakan sözleşmeden dönebilir.

Mirasçının miras bırakandan önce ölmesi halinde miras sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

Evliliğin sona ermesi halinde de eşler arasında yapılmış olan miras sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Ancak taraflar bu hususun aksini kararlaştırabilirler.

Av. Eda Berat Deniz. Av. Tansu Baş