Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin terekedeki alacaklarının ve borçlarının karşılaştırılması yapıldığında, murisin alacağından çok borcunun olması durumudur. Murisin ölümü ile, tereke bütün aktif ve pasifi ile mirasçılarına geçmektedir. Miras bırakanın vergi vb. borçları da terekenin pasifi içerisinde olup terekeye dahildir. Muris, miras bırakan kişi; tereke ise ölen bir kimsenin geride bıraktığı mal ve mülke verilen isimdir. Her ne kadar miras kelimesi tereke yerine kullanılmaktaysa da tereke ile mal varlığı aynı şey değildir.

Miras bırakan kişinin vefatından sonra terekenin açılması sonucu, miras bırakan kişinin tüm varlıkları tespit edilir. Murisin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, alacakları, borçları, banka mevduatları gibi her kalem hesaplanır. Bu işlem sonrası miras bırakan kişi karda ise miras, atanmış mirasçılar ve yasal mirasçılar arasında, mirasçılık payları oranında bölünerek miras dağıtılır. Fakat mirasın borca batık olması, mirasçılar tarafından istenmeyen bir durum olması nedeniyle murisin borçlarını ödemek istemeyebilirler. Burada en merak edilen konulardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda yapılması gerekenlerdir.

Mirasın Borca Batık Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Miras bırakan kişinin borca batık mirası önceden biliniyor olabilir veya terekenin hesaplanmasından sonra mirasın borca batık olduğu da görülebilir. Bu noktada murisin borçlarını ödememek adına yasal ve atanmış mirasçıların yapması gereken mirası reddetmektir. Zira mirasın borca batık olması durumunda açılacak mirasın reddi davasında zamanaşımı şartı bulunduğundan, birçok birey mirasın reddi yapamadan, miras bırakan kişinin borçlarını ödemekle sorumlu olabilmektedir. Miras bırakan kişinin bıraktığı mirasın borca batık olduğu kesin olarak biliniyor ise kanun, mirasçıların reddi miras yapmalarına gerek duyulmadığını belirtir. Bir başka ifadeyle kanun, mirasçıların mirası kabul ettiği yönünde bir beyanı yok ise mirasın borca batık olduğu durumlarda miras otomatik olarak reddedilmiş sayılır der.

Mirasın borca batık olması kesin değil ise, terekenin açılmasından itibaren 3 ay içerisinde bireyler reddi miras davası açabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise, miras bırakanın mirasına müdahale edilmesi durumunda reddi miras davası açılamayacağıdır. Örneğin miras bırakan kişinin vefatının ardından piyasadaki alacağını tahsil eden bir mirasçı, mirası kabul etmiş sayılmaktadır ve bu birey mirası reddedememektedir.

Av. Eda Berat Deniz, Stj. Av. Dilara Aydın