Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline belli bir oranda kira zammı yapılır. Yeni dönemdeki kira bedelinin belirlenmesinde uygulanacak olan orana ise artış oranı veyahut kanuni kira zam oranı denmektedir.

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi Durumunda Uygulanacak Kira Artış Oranı Nedir?

Türk Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmesi yenileme zam oranı ilgili olarak 344 maddenin 1. ve 2. fıkrasında:

“Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir." denilmektedir.

İşbu madde konut kiraları için 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, işyerleri için ise bu maddenin uygulanması 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. İşyerleri için erteleme tarihine kadar sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde kira artışı yapılabilecektir.

Yabancı Para İle Belirlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Artışı Yapılabilir Mi?

Yabancı para ile belirlenen kira sözleşmelerinde 5 yıl içinde kira artışı yapılamaz. 5 yıldan sonra ise yabancı para ile belirlenmiş olan kira bedelinin tespitini taraflar mahkemeden talep edebilecektir. Bu durumda mahkeme kiralananın durumu, yabancı paranın değerindeki değişiklikler ve üfe oranı ile birlikte, emsal kira bedellerini de dikkate alarak yeni bir kira bedeli tespit edecektir.

İşbu madde konut kiraları için 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, işyerleri için ise bu maddenin uygulanması 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Av. Eda Berat Deniz & Stj. Av. Dilara Aydın