Fikri Mülkiyet HukukuGloballeşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması nedeniyle yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Ofisimiz, Fikrî Mülkiyet Hukuku alanında bu kapsamda; Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, telif hakları, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının önemi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özellik taşıyan ürün ve hizmetler ve bunların üretim ve sunumlarına ait fikir ve süreçler gibi fikri mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescil ve korunması konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.