Rekabet HukukuOfisimiz, Rekabet Hukuku alanında; şirketlerin rekabet ortamına aykırı olarak değerlendirilebilecek işlem ve davranışlarının incelenmesi, mevcut mevzuata göre düzenlenmesi ve gerekiyor ise uyumlaştırılmalarının sağlanması, birleşme ve devralma işlemleri için rekabet hukuku analizi sunulması, şirketlerin bilgi trafiği yönetimi, müşteri ve rakipleri ile olan sözleşmeye dayanan ya da diğer işlemlerinin incelenme ve düzenlenmesi, grup şirketleri, dağıtıcı, acente ya da bayileri ile olan dikey ve yatay anlaşmalarının hukuka uygunluk denetiminin yapılması, rekabeti sınırlayıcı olsalar bile sınırlı muafiyete tabi işlem ve davranışlar hakkında grup muafiyet ya da menfi tespit başvurularının yapılması, Rekabet Kurumu ile karşılıklı ilişkilerin yürütülmesi ve Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz ile Danıştay nezdinde yargı yollarına başvurulması, soruşturma amacıyla şikayetlerin yapılması ya da açılan soruşturmalarda müvekkillerin temsili gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.